Bank Holidays in Czech Republic [year]

Are you living in the Czech Republic or going on holiday there? Here’s a list of all the bank holidays in the Czech Republic you need to know in [year], as well as other important dates to note in your calendar.

Whether you live in the Czech Republic or are just visiting, it’s important that you take note of bank holidays and other important dates. On some of these days, businesses and offices will be closed or have reduced hours.

To make sure you don’t miss any important events, our guide lists bank holidays in the Czech Republic and important dates from the Czech calendar.
Public Holidays in Czech Republic

Bank Holidays 2022 in Czech Republic

Official holidays and non-working days in Czech Republic in 2022:

 • Saturday, 1 January 2022 – New Year’s Day (Den obnovy samostatného českého státu; Nový rok)
 • Friday, 15 April 2022 – Good Friday (Velký pátek)
 • Monday, 18 April 2022 – Easter Monday (Velikonoční pondělí)
 • Sunday, 1 May 2022 – Labour Day (Svátek práce)
 • Sunday, 8 May 2022 – Liberation Day (Den vítězství)
 • Tuesday, 5 July 2022 – Saints Cyril and Methodius Day (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
 • Wednesday, 6 July 2022 – Jan Hus Day (Den upálení mistra Jana Husa)
 • Wednesday, 28 September 2022 – St. Wenceslas Day (Den české státnosti)
 • Friday, 28 October 2022 – Independent Czechoslovak State Day (Den vzniku samostatného československého státu)
 • Thursday, 17 November 2022 – Struggle for Freedom and Democracy Day (Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva)
 • Saturday, 24 December 2022 – Christmas Eve (Štědrý den)
 • Sunday, 25 December 2022 – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • Monday, 26 December 2022 – St. Stephen’s Day (2. svátek vánoční)

Bank Holidays 2023 in Czech Republic

 • Sunday, 1 January 2023 – New Year’s Day (Den obnovy samostatného českého státu; Nový rok)
 • Friday, 7 April 2023 – Good Friday (Velký pátek)
 • Monday, 10 April 2023 – Easter Monday (Velikonoční pondělí)
 • Monday, 1 May 2023 – Labour Day (Svátek práce)
 • Monday, 8 May 2023 – Liberation Day (Den vítězství)
 • Wednesday, 5 July 2023 – Saints Cyril and Methodius Day (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
 • Thursday, 6 July 2023 – Jan Hus Day (Den upálení mistra Jana Husa)
 • Thursday, 28 September 2023 – St. Wenceslas Day (Den české státnosti)
 • Saturday, 28 October 2023 – Independent Czechoslovak State Day (Den vzniku samostatného československého státu)
 • Friday, 17 November 2023 – Struggle for Freedom and Democracy Day (Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva)
 • Sunday, 24 December 2023 – Christmas Eve (Štědrý den)
 • Monday, 25 December 2023 – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • Tuesday, 26 December 2023 – St. Stephen’s Day (2. svátek vánoční)

Bank Holidays 2024 in Czech Republic

 • Monday, 1 January 2024 – New Year’s Day (Den obnovy samostatného českého státu; Nový rok)
 • Friday, 29 March 2024 – Good Friday (Velký pátek)
 • Monday, 1 April 2024 – Easter Monday (Velikonoční pondělí)
 • Wednesday, 1 May 2024 – Labour Day (Svátek práce)
 • Wednesday, 8 May 2024 – Liberation Day (Den vítězství)
 • Friday, 5 July 2024 – Saints Cyril and Methodius Day (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje)
 • Saturday, 6 July 2024 – Jan Hus Day (Den upálení mistra Jana Husa)
 • Saturday, 28 September 2024 – St. Wenceslas Day (Den české státnosti)
 • Monday, 28 October 2024 – Independent Czechoslovak State Day (Den vzniku samostatného československého státu)
 • Sunday, 17 November 2024 – Struggle for Freedom and Democracy Day (Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva)
 • Tuesday, 24 December 2024 – Christmas Eve (Štědrý den)
 • Wednesday, 25 December 2024 – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • Thursday, 26 December 2024 – St. Stephen’s Day (2. svátek vánoční)

Last Updated on 04/28/2022

Leave a comment