Public Holidays in Slovenia in [year]

Public Holidays in Sloveni

Public Holidays in Slovenia in 2022

 • Saturday, 1 January 2022 – New Year’s Day (novo leto)
 • Sunday, 2 January 2022 – New Year’s Day (novo leto)
 • Tuesday, 8 February 2022 – Prešeren Day (Prešernov dan)
 • Sunday, 17 April 2022 – Easter Sunday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Monday, 18 April 2022 – Easter Monday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Wednesday, 27 April 2022 – Day of Uprising Against Occupation (dan upora proti okupatorju)
 • Sunday, 1 May 2022 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Monday, 2 May 2022 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Sunday, 5 June 2022 – Pentecost (binkoštna nedelja, binkošti)
 • Saturday, 25 June 2022 – Statehood Day (dan državnosti)
 • Monday, 15 August 2022 – Assumption Day (Marijino vnebovzetje)
 • Monday, 31 October 2022 – Reformation Day (dan reformacije)
 • Tuesday, 1 November 2022 – Day of the Dead (dan spomina na mrtve)
 • Sunday, 25 December 2022 – Christmas Day (božič)
 • Monday, 26 December 2022 – Independence and Unity Day (dan samostojnosti in enotnosti)

Public Holidays in Slovenia in 2023

 • Sunday, 1 January 2023 – New Year’s Day (novo leto)
 • Monday, 2 January 2023 – New Year’s Day (novo leto)
 • Wednesday, 8 February 2023 – Prešeren Day (Prešernov dan)
 • Sunday, 9 April 2023 – Easter Sunday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Monday, 10 April 2023 – Easter Monday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Thursday, 27 April 2023 – Day of Uprising Against Occupation (dan upora proti okupatorju)
 • Monday, 1 May 2023 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Tuesday, 2 May 2023 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Sunday, 28 May 2023 – Pentecost (binkoštna nedelja, binkošti)
 • Sunday, 25 June 2023 – Statehood Day (dan državnosti)
 • Tuesday, 15 August 2023 – Assumption Day (Marijino vnebovzetje)
 • Tuesday, 31 October 2023 – Reformation Day (dan reformacije)
 • Wednesday, 1 November 2023 – Day of the Dead (dan spomina na mrtve)
 • Monday, 25 December 2023 – Christmas Day (božič)
 • Tuesday, 26 December 2023 – Independence and Unity Day (dan samostojnosti in enotnosti)

Public Holidays in Slovenia in 2024

 • Monday, 1 January 2024 – New Year’s Day (novo leto)
 • Tuesday, 2 January 2024 – New Year’s Day (novo leto)
 • Thursday, 8 February 2024 – Prešeren Day (Prešernov dan)
 • Sunday, 31 March 2024 – Easter Sunday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Monday, 1 April 2024 – Easter Monday (velikonočna nedelja in ponedeljek)
 • Saturday, 27 April 2024 – Day of Uprising Against Occupation (dan upora proti okupatorju)
 • Wednesday, 1 May 2024 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Thursday, 2 May 2024 – May Day Holiday (praznik dela)
 • Sunday, 19 May 2024 – Pentecost (binkoštna nedelja, binkošti)
 • Tuesday, 25 June 2024 – Statehood Day (dan državnosti)
 • Thursday, 15 August 2024 – Assumption Day (Marijino vnebovzetje)
 • Thursday, 31 October 2024 – Reformation Day (dan reformacije)
 • Friday, 1 November 2024 – Day of the Dead (dan spomina na mrtve)
 • Wednesday, 25 December 2024 – Christmas Day (božič)
 • Thursday, 26 December 2024 – Independence and Unity Day (dan samostojnosti in enotnosti)

Last Updated on 05/25/2022

Leave a Comment