Germany

Public Holidays in Germany


Germany

Public and National Holidays in Germany 2016

There are 9 national holidays celebrated in Germany in 2016.

Official holidays and non-working days in Germany in 2016:

1 January (Friday) – New Year’s Day (National)
6 January (Wednesday) – Epiphany (Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt)
25 March (Friday) – Good Friday (National)
28 March (Monday) – Easter Monday (National)
1 May (Sunday) – Labour Day (National)
5 May (Thursday) – Ascension Day (National)
16 May (Monday) – Whit Monday (National)
26 May (Thursday) – Corpus Christi Day (Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland)
15 August (Monday) – Assumption Day (Bavaria, Saarland)
3 October (Monday) – Day of German Unity (National)
31 October (Monday) – Reformation Day (Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia)
1 November (Tuesday) – All Saints Day (Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland)
16 November (Wednesday) – Repentance Day (Saxony)
25 December (Sunday) – Christmas Day (National)
26 December (Monday) – 2nd Christmas Day (National)

Public and National Holidays in Germany in 2017

Official holidays and non-working days in Germany in 2017:

1 January (Sunday) – New Year’s Day (National)
6 January (Friday) – Epiphany (Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt)
14 April (Friday) – Good Friday (National)
16 April (Sunday) – Easter Sunday (Brandenburg)
17 April (Monday) – Easter Monday (National)
1 May (Monday) – Labour Day (National)
25 May (Thursday) – Ascension Day (National)
4 June (Sunday) – Whit Sunday (Brandenburg)
5 June (Monday) – Whit Monday (National)
15 June (Thursday) – Corpus Christi Day (Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland)
15 August (Tuesday) – Assumption Day (Bavaria)
3 October (Tuesday) – Day of German Unity (National)
31 October (Tuesday) – Reformation Day (Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia)
1 November (Wednesday) – All Saints Day (Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland)
15 November (Wednesday) – Repentance Day (Saxony)
25 December (Monday) – Christmas Day (National)
26 December (Tuesday) – 2nd Christmas Day (National)

School Holidays in Germany

School Holidays in Germany 2016

Below you will find an overview of the school holidays in Poland in 2016.

Winter Holiday 2016 in Germany by Region

Baden-Württemberg
Bavaria 08-02-2016 to 12-02-2016
Berlin 01-02-2016 to 06-02-2016
Brandenburg 01-02-2016 to 06-02-2016
Bremen 28-01-2016 to 29-01-2016
Hamburg 29-01-2016 to 29-01-2016
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern 01-02-2016 to 13-02-2016
Lower Saxony 28-01-2016 to 29-01-2016
North Rhine Westfalia
Rhineland-Palatinate
Saarland 08-02-2016 to 13-02-2016
Saxony 08-02-2016 to 20-02-2016
Saxony-Anhalt 01-02-2016 to 10-02-2016
Schleswig Holstein
Thuringia 01-02-2016 to 06-02-2016

Easter Holidays 2016, Spring Break in Germany

Baden-Württemberg 24-03-2016 to 02-04-2016
Bavaria 21-03-2016 to 01-04-2016
Berlin 21-03-2016 to 02-04-2016
Brandenburg 23-03-2016 to 02-04-2016
Bremen 18-03-2016 to 02-04-2016
Hamburg 07-03-2016 to 18-03-2016
Hessen 28-03-2016 to 09-04-2016
Mecklenburg-Vorpommern 14-05-2016 to 17-05-2016
Lower Saxony 18-03-2016 to 02-04-2016
North Rhine Westfalia 21-03-2016 to 02-04-2016
Rhineland-Palatinate 18-03-2016 to 01-04-2016
Saarland 28-03-2016 to 09-04-2016
Saxony 25-03-2016 to 02-04-2016
Saxony-Anhalt 24-03-2016 to 28-03-2016
Saxony-Anhalt 24-03-2016 to 09-04-2016
Thuringia 24-03-2016 to 02-04-2016

Ascension, Whit Sunday 2016

Baden-Württemberg 17-05-2016 28-05-2016
Bavaria 17-05-2016 28-05-2016
Berlin 17-05-2016 18-05-2016
Brandenburg 06-05-2016 17-05-2016
Bremen 06-05-2016 06-05-2016
Hamburg 16-05-2016 20-05-2016
Hessen 16-05-2016 16-05-2016
Lower Saxony 16-05-2016 17-05-2016
North Rhine Westfalia 16-05-2016 17-05-2016
Rhineland-Palatinate 16-05-2016 17-05-2016
Saarland 16-05-2016 17-05-2016
Saxony 16-05-2016 17-05-2016
Saxony-Anhalt 06-05-2016 16-05-2016
Schleswig Holstein 05-05-2016 06-05-2016
Thuringia 05-05-2016 06-05-2016

Summer Holiday 2016

Baden-Württemberg 28-07-2016 10-09-2016
Bavaria 30-07-2016 12-09-2016
Berlin 21-07-2016 02-09-2016
Brandenburg 21-07-2016 03-09-2016
Bremen 23-06-2016 03-08-2016
Hamburg 21-07-2016 31-08-2016
Hessen 18-07-2016 26-08-2016
Mecklenburg-Vorpommern 25-07-2016 03-09-2016
Lower Saxony 23-06-2016 03-08-2016
North Rhine Westfalia 11-07-2016 23-08-2016
Rhineland-Palatinate 18-07-2016 26-08-2016
Saarland 18-07-2016 27-08-2016
Saxony 27-06-2016 05-08-2016
Saxony-Anhalt 27-06-2016 10-08-2016
Schleswig Holstein 25-07-2016 03-09-2016
Thuringia 27-06-2016 10-08-2016

Autumn Holiday, Autumn Break 2016

Baden-Württemberg 02-11-2016 04-11-2016
Bavaria 31-10-2016 04-11-2016
Berlin 17-10-2016 28-10-2016
Brandenburg 17-10-2016 28-10-2016
Bremen 04-10-2016 15-10-2016
Hamburg 17-10-2016 28-10-2016
Hessen 17-10-2016 29-10-2016
Mecklenburg-Vorpommern 24-10-2016 28-10-2016
Lower Saxony 04-10-2016 15-10-2016
North Rhine Westfalia 10-10-2016 21-10-2016
Rhineland-Palatinate 10-10-2016 21-10-2016
Saarland 10-10-2016 22-10-2016
Saxony 03-10-2016 15-10-2016
Saxony-Anhalt 04-10-2016 15-10-2016
Schleswig Holstein 17-10-2016 29-10-2016
Thuringia 10-10-2016 22-10-2016

Christmas Holiday 2016 in Germany

Baden-Württemberg 23-12-2016 07-01-2017
Bavaria 24-12-2016 05-01-2017
Berlin 23-12-2016 03-01-2017
Brandenburg 23-12-2016 03-01-2017
Bremen 21-12-2016 06-01-2017
Hamburg 27-12-2016 06-01-2017
Hessen 22-12-2016 07-01-2017
Mecklenburg-Vorpommern 22-12-2016 02-01-2017
Lower Saxony 21-12-2016 06-01-2017
North Rhine Westfalia 23-12-2016 06-01-2017
Rhineland-Palatinate 22-12-2016 06-01-2017
Saarland 19-12-2016 31-12-2016
Saxony 23-12-2016 02-01-2017
Saxony-Anhalt 19-12-2016 02-01-2017
Schleswig Holstein 23-12-2016 06-01-2017
Thuringia 23-12-2016 01-01-2017

There are currently no comments.